Søk etter dødsannonse:

Dødsannonser

De siste registrerte annonsene:

Det er vanlig å annonsere dødsfall i avisen lokalt når tidspunktet for seremonien er klart.

 

Vi gjør annonsen enkelt tilgjengelig for alle ved å publisere den på våre hjemmesider, dette er kostnadsfritt.

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert